About Us

บริษัท แม็กซิมั่ม โพเทนเชียล พาร์ทเนอร์ จำกัด

เป็นบริษัทเทรนนิ่งเรามุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้คน การสร้างแรงบันดาลใจและการลงทุน เพื่อให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเติบโตอย่างมั่นคง โดยเรามีวิทยากรที่มีความสามารถมากมาย ซึ่งวิทยากรแต่ละท่านเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนนั้นๆ อย่างแท้จริง และพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นเคล็ดลับของความสำเร็จและทำได้จริง แบบที่ไม่มีในตำรา อย่างไม่มีหมกเม็ด
ด้วยรูปแบบการสัมมนาที่แตกต่างจากสัมมนาทั่วไป โดยจะไม่ทำให้ท่านเบื่อในระหว่างสัมมนา สัมมนาของเรามีครบทุกรสชาติ ทั้งสนุก สุดซึ้ง เปี่ยมล้นไปด้วยความรัก พลัง และที่สำคัญคุณจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ถูกออกแบบมาอย่างดี และจะทาให้คุณไม่มีวันลืมตัวตนที่แท้จริงของคุณอย่างแน่นอน


พันธกิจสำคัญ

  • การยกระดับชีวิตผู้คนให้มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี
  • การเปลี่ยนทัศนคติและสร้างมุมมองที่ดี
  • การส่งต่อเทคนิกการเรียนรู้สู่ความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง

บริษัท แม็กซิมั่ม โพเทนเชียล พาร์ทเนอร์ส แบ่งหัวข้อสัมมนาออกแบบเป็น 3 รูปแบบ คือ

1.สัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ
สัมมนาของบริษัทฯ เป็นสัมมนาที่จะปลุกศักยภาพของผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนออกมา ให้มีพลังใจในการทำงาน ปลดล็อคพันธนาการที่มาหยุดยั้งคุณไว้จากความสำเร็จ อีกทั้งยังทำให้ทุกท่านได้ชัดเจนกับความฝัน มีความสุขกับทุกๆ พื้นที่ในชีวิต

2.สัมมนาเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ
สัมมนาเกี่ยวกับการเป็นผู้นำจะทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้เทคนิคการเป็นผู้นำและการสร้างคนให้เป็นผู้นำ การสร้างสายสัมพันธ์กับทีมงาน การสื่อสารที่ดีของการเป็นผู้นำ เพื่อนำไปปรับใช้การทีมงานและคนในองค์กร

3.สัมมนาเกี่ยวกับการลงทุน
สัมมนาเกี่ยวกับการลงทุนของเราเป็นสัมมนาที่จะให้ความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง ซึ่งจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีร้อยล้านจากการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นวันนี้หากท่านต้องการเป็นบุคคลที่สำเร็จและร่ำรวยได้นั้น คุณต้องมีความรู้ ความสามารถทางด้านการลงทุนในแขนงต่างๆ

  • Website: www.maximumpartners.com
  • Email: info@maximumpartners.com
  • Phone: 02-117-4820, 081-797-9270, 092-649-4965, 081-868-9383

ติดตามข่าวสาร